Konkursy internetowe

Konkursy internetowe są coraz częściej organizowane przez duże firmy. Niektóre z nich są krótkie, z drobnymi nagrodami wymagające najczęściej zagranie w jakąś gierkę i zdobycie wysokiego wyniku. Ale są też duże ogólnopolskie konkursy, które wymagają dużo więcej zaangażowania. Bardzo często zdarza się, że pula nagród w danym konkursie to dziesiątki tysięcy złotych. Co powoduje duże zainteresowanie ze strony użytkowników. Jak w każdym konkursie wygrać może wziąć każdy, kto spełnił wymogi regulaminu oraz konkurs dojdzie do skutku.

Konkurs internetowy nie dochodzi do skutku, jeżeli w oznaczonym terminie nie zostaną zgłoszone co najmniej dwa rezultaty lub czynności spełniające warunki konkursu, gdyż wówczas zobowiązanie organizatora konkursu do wyboru pracy najlepszego rezultatu lub czynności jest logicznie niemożliwe i stąd pozostaje bezskuteczne.

Konkurs jako nieodwołalne zobowiązanie organizatora do nagrodzenia najlepszego rezultatu (dzieła) lub czynności może być unieważniony tylko w przypadku nieprawidłowości w procedurze bądź nieuczciwości po stronie organizatora, lecz tylko na ryzyko i odpowiedzialność organizatora konkursu i pod rygorem zwrotu kosztów poniesionych przez uczestników unieważnionego konkursu.